روزدیزاین

غذاخوری

لوگو خانه
روزدیزاین

همیشــــــه بـــــه روز

تنوع زیاد در غذاخوری، انتخاب مبلمان را هم راحت‌تر می‌کند . طراحی غذاخوری چوبی و استیل در مجموعه روز دیزاین انجام می‌شود. غذاخوری در آشپزخانه و پذیرایی با تنوع بالا ارائه می‌شود. همچنین غذاخوری با مدل‌های متنوع در صندلی طراحی می‌شود. مدل‌های غذاخوری با کاربری‌های مختلف با انواع مبلمان در فضای مناسب خود می توان استفاده کرد.