روزدیزاین

بار چستر

روزدیزاین

همیشــــــه بـــــه روز

بار چستر یا همان کانتر چستر، در جاهای مختلف از جمله کانتر آشپزخانه تا میز بار قابل استفاده است. بار چستر ، در سایزهای دلخواه و با باکس‌های متفاوت قابل طراحی و سفارش است. این نوع کانتر به دلیل اینکه فریم اصلی آن پارچه می‌باشد با انواع صندلی‌های مخصوص اپن و صندلی اپن لوئی قابل چیدمان می‌باشد.