روزدیزاین

مبلمان چستر کاملیا

لوگو خانه
روزدیزاین

همیشــــــه بـــــه روز

مبلمان چستر مدل کاملیا

مبلمان چستر کاملیا، از محدود مدل‌های چوب و لمسه است که با ست‌های مختلف طراحی و اجرا می‌شود. در مبلمان چستر کاملیا، پایه‌ها به اصطلاح پا سنگ چوب می‌باشد. مبل چستر کاملیا، با فریم چرم و تشک دوبل و تنوع رنگ چوب‌ها و پارچه قابل طراحی و اجرا می‌باشد. این مدل مبل چستر  در کنار غذاخوری مدل لویی یک ترکیب زیبا کنار هم تشکیل می‌دهد.