روزدیزاین

مبل تکی آرمان

روزدیزاین

همیشــــــه بـــــه روز

مبل تکی آرمان تنها مدلی هست که به عنوان مبل کویین ست با کاناپه خود می‌باشد و ترکیب چوب و پارچه و تنوع در رویه کوبی‌های مختلف از جمله دکمه و ساده، تشک دوبل یا یک تکه تولید می‌شود . مبل تکی آرمان برای افرادی که دوست دارند ست‌هاشون هم مدل باشد و ترکیبی کار نکنند ،مناسب می‌باشد.