روزدیزاین

مبل قاب

روزدیزاین

همیشــــــه بـــــه روز

مبل قاب با یک طراحی خاص، برای یک فضاهای خاص استفاده می‌شود. در فضاهای باز منزل می‌شود برای این مدل خاص یک جای خاص را در نظر گرفت. مبل قاب از چوب گردو و راش، با نمای زیبا درست شده است. این مدل در دکوراسیون‌های دفاتر و مغازه ها هم استفاده می‌شود و سفارش برای کاناپه و سایزهای بزرگ‌تر هم در روز دیزاین انجام می‌شود.