روزدیزاین

کاناپه کاجی

لوگو خانه
روزدیزاین

همیشــــــه بـــــه روز

بررسی کاناپه مدل کاجی

طراحی مدل کاجی به احتمال زیاد در زمان ناپلئون انجام شده است و همچنان با کمترین تغییرات در ظاهر و رویه کوبی آن در مجموعه روز دیزاین تولید می‌شود. کاناپه کاجی یکی از مدل‌های است که برای چیدمان ترکیبی با سایر مدل‌های مبلمان و حتی خود مبل کاجی می‌باشد. مدل کاجی هم با تاج و هم بدون تاج تولید می‌شود که با پارچه ساده و طرحدار بهترین و زیباترین چیدمان رو به خودش اختصاص داده است و منبت‌های روی این مدل کار دست بوده یا با CNC برای تولید زیاد انجام می‌شود.